wrapper_top
spacer spacer


Hong Kong
Room 505, 5 Floor, Corn Yan Centre, 3 Jupiter Street,Fortress Hill, Hong Kong.
Tel : +852 2543 3380 Fax : +852 2543 3830 Email : hongkong@cal-carries.comGuangzhou
Room 204, Cai Jing Business Centre, Yi An Road, Jiangwan Bridge South, Guangzhou China (Postal Code: 510220)
Tel : +86 20 8363 6470 Fax : +86 20 8363 6479 Email : guangzhou@cal-carries.com
Shanghai
Email : shanghai@cal-carries.com

For Models Application:
applications@cal-carries.com

wrapper_top